logo mobile

Những điều cần biết về kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi Kỹ năng chuyên môn điều dưỡng

       Đề tham gia chương trình kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng, các bạn phải trải qua 2 kỳ thi là kỳ thi đánh giá năng lục tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng chuyên môn ngành
điều dưỡng. Về kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật: Có 2 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật là JLPT đạt N4 và JFT - B chứng nhận bằng A2, cụ thể như sau:
 
→Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT – N4  (Một năm 2 lần vào tháng 7 và tháng12)  
Tham khảo tại: https://www.jlpt.jp/
Hoặc JFT-B / Chứng nhận bằng A2  
Tham khảo tại: https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html
 
       Về Kỳ thi đánh giá kỹ năng điều dưỡng: http://ac.prometric-
Tham khảo tại: jp.com/testlist/nc/en/index.html
 

→Kỳ thi đánh giá tiếng Nhật điều dưỡng

 

Hiện tại, các kỳ thi JFT-B và kỹ năng điều dưỡng chưa có thông báo thi tại Việt Nam. Lịch thi cụ thể sẽ tiếp tục được cập nhật.