logo mobile

Form liên hệ

Thông tin liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG
Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, TP Hải Dương
Điện thoại liên hệ: 0220 3559 666;  0903 441 126
Fax: 0220 3680 222